Menu Zamknij
< Powrót
Porady / To warto wiedzieć – budowa ogrodzenia elektrycznego

To warto wiedzieć – budowa ogrodzenia elektrycznego

Praktyczne porady odnośnie budowy i korzystania z ogrodzenia elektrycznego.

1. Czy trzeba brać pod uwagę zmiany temperatury? 
Wysokie letnie temperatury zmniejszają naprężenie mechaniczne w przewodach, natomiast niskie temperatury zimowe mają działanie przeciwne. To zjawisko jest normalne i nie zmienia w niczym sprawności ogrodzenia stałego, którego skuteczność polega na odstraszaniu elektrycznym.
Oczywiście maksymalne naprężenie ogrodzenie osiąga w pełni okresu zimowego i nie powinno ono być zbyt wysokie. Należy również dopilnować, aby w dniu instalacji ogrodzenia wziąć pod uwagę wpływ temperatury na skracanie się drutu zasilającego ogrodzenie. Jeżeli temperatura jest znacznie niższa od tej, jaka wystąpiła podczas napinania przewodów, naprężenie mechaniczne może spowodować przerwanie linii ogrodzenia, lub zbytnie jego rozciągnięcie. Należy korygować wartość naprężenia, drut nie może zwisać zbyt swobodnie.

2. Jak obniżyć wpływ wzrostu roślinności, w przypadku ogrodzenia szczególnie długiego, bez stosowania przesadnie mocnego elektryzatora?
Pierwsze rozwiązanie polega na odłączeniu niższego przewodu, jeżeli znajduje się za nisko i jest otoczony gęstą roślinnością. Należy pamiętać o jego ponownym podłączeniu, gdy nadejdzie zima. 
Drugie rozwiązanie polega na takim wykonaniu ogrodzenia, gdzie przewody zerowe/uziemiające są umieszczone po jednej stronie drążków, a przewody elektryzowane po drugiej stronie drążków. Korzystne jest to, że przewody zerowe mogą być umieszczone po stronie przeciwnej do pastwiska. Zwierzęta mogą w ten sposób skubać trawę jak najbliżej ogrodzenia, podczas gdy znaczna część roślinności po stronie przeciwnej pozostaje oddzielona pionowo przez przewód(-y) zerowy(-e) i nie powoduje strat elektrycznych. Jeżeli ta konfiguracja nie wystarcza, zawsze można (poprzez instalację kilku odłączników w szereg z uziemieniem) tak zorganizować ogrodzenie, żeby przewody zerowe i główne uziemienie mogły być odłączone od ziemi podczas szczytowego wzrostu roślinności. W ten sposób straty spowodowane przez roślinność zostaną znacznie zredukowane bez rzeczywistej zmiany skuteczności ogrodzenia. Przy zastosowaniu takiej instalacji można z łatwością elektryzować kilkudziesięciokilometrowe sieci za pomocą elektryzatora o rozsądnej mocy.

Sposób instalacji przewodu zerowego (uziemienia) na ogrodzeniu

3. Czy możemy stosować izolatory liniowe przy dokonywaniu zmian kierunku?
Występują 3 możliwości wykonywania załamań. Pierwsza, która jest zalecana tylko dla małych kątów (kąt< 60°), polega na przeprowadzeniu przewodu po przeciwnej stronie słupa przy użyciu dwóch izolatorów ISOLINE lub PIN-LOCK w układzie ściskającym (A). 

A – ISOLINE w układzie ściskającym

Drugie rozwiązanie polega na użyciu pojedynczego izolatora IEF SUPER lub IEF, ale wymaga doskonałego rozplanowania w przypadku, gdy obszar do grodzenia jest skomplikowany i powoduje częste zmiana kąta. Najlepszym rozwiązaniem, trochę droższym przy instalacji, ale za to ułatwiającym konserwację, pozostaje dokonanie większości zmian kierunku za pomocą odcinków skonstruowanych przy pomocy dwóch izolatorów narożnych IEF SUPER lub IEF na słupku (B).

B – użycie izolatorów IEF

4. Dlaczego lepiej stosować złącze niż węzeł ósemkowy w przypadku uszkodzenia lub wymiany zwoju przewodu?
Węzeł ósemkowy, choć skuteczny, obniża jednak o 30 % wytrzymałość na zerwanie przewodu.

Węzeł ósemkowy

Złącze pozwala łatwo zreperować uszkodzoną linię bez jej osłabienia. Jest to rozwiązanie łatwe, szybkie i bardzo solidne.

5. Jak można jeszcze skrócić czas montażu ogrodzenia?
Jest możliwe przygotowanie wiązania IEF SUPER w domu raczej niż podczas umieszczania go bezpośrednio na słupach podtrzymujących. Oszczędność czasu może być znaczna, ponieważ praca jest wykonywana seryjnie.

Wykonane prawidłowo wiązanie IEF SUPER

6. Jak prawidłowo konserwować ogrodzenie?
Należy unikać rozrzucania substancji korodujących (np. obornik), które mogłyby uszkodzić pokrycia antykorozyjne. Nie pozwalać na rozrost krzaków niepotrzebnie zarastających ogrodzenie. Dbać w szczególności o połączenia. Zalecane jest ich wykonywanie na złączkach. Należy unikać mieszania metali.

7. Jak przyspieszyć instalację izolatorów wkręcanych w drewno?
Za pomocą wkrętarki wyposażonej w uchwyt do wkręcania izolatorów SPEEDISO izolatory instaluje się w mgnieniu oka.

8. Jak przyśpieszyć wymianę przewodników?
Można stosować izolatory ISOLINE lub PIN-LOCK, pozwalają one na włożenie/wyjęcie przewodu nawet już po jego naprężeniu. Umożliwia on też wymianę przewodu bez odkręcania izolatora od słupa. Izolator ISOLINE i PIN-LOCK wymaga podwójnego przykręcenia na wkręty, jednak w stosunku do klasycznych izolatorów wkręcanych, ich budowa została zaprojektowana z myślą o ewentualnym zakładaniu naprężonego przewodu w zimie. Drugim sposobem na skrócenie wymiany i instalacji przewodu może być zastosowanie zwijaków do przewodów.