Menu Zamknij
< Powrót
Porady / Budowa ogrodzenia elektrycznego na każdym terenie

Budowa ogrodzenia elektrycznego na każdym terenie

Jak zbudować ogrodzenie elektryczne na każdym terenie?

Mogą Państwo wykonać ogrodzenie samodzielnie, kierując się poniższym poradnikiem, lub alternatywnie skorzystać z naszej usługi budowy ogrodzenia elektrycznego.

Poniższe punkty opisują zasady budowy ogrodzenia stałego na każdym terenie:

1. Naprężenie mechaniczne ogrodzenia słabo obciąża kilka słupów podtrzymujących, więc można wybrać te o średnicy około 80 do 90 mm. To samo dotyczy drążków pośrednich, których zadaniem jest utrzymanie stałego odstępu między każdym wzniosem przewodu ogrodzenia elektrycznego. Można wybrać drążki albo z drewna o małej średnicy, albo z włókna szklanego. W każdym przypadku należy stosować drewno wysokiej jakości, zaimpregnowane, odporne na starzenie. Można zdecydować się na drążki z drewna, jeśli ogrodzenie elektryczne nie musi być bardzo elastyczne (spokojne zwierzęta, otwarty teren, niewielkie nierówności gruntu itp.). Powinno się natomiast wybrać drążki z włókna szklanego, jeśli ogrodzenie elektryczne może być obciążone mechanicznie (dzikie zwierzęta, ryzyko ze strony spadających gałęzi drzew itp.) lub ze względu na trudne ukształtowanie terenu (teren kamienisty, duże różnice wysokości itp.). Można swobodnie wymieniać jeden typ drążków na inny, w zależności od rzeźby terenu.

2. Należy rozpocząć od instalacji kilku niezbędnych, mocnych słupów podtrzymujących: początek, koniec, każde załamanie, jak również ewentualnie na dole i na górze przy stromych przejściach. Na twardym terenie należy je osadzić w ziemi na głębokość około 1 m. Jeśli teren jest za miękki, należy wzmocnić ich ustawienie za pomocą odpowiednich struktur (kliny, ramiona wspierające).

Przykład drążka wzmocnionego belką poprzeczną.

3. Pociągnąć luźny przewód, lekko go napinając, od jednego słupa podtrzymującego do drugiego. Dopasować go do przewidzianego poziomu najniższego przewodu ogrodzenia elektrycznego. Będzie służyć jako odniesienie w celu prawidłowego wytyczenia pozostałych słupków podtrzymujących oraz sprawdzenia odległości od ziemi.

4. Podczas pierwszej próby testującej rodzaj podłoża należy wybrać stałą głębokość, na którą będą wpuszczane drążki. Jeśli chodzi o drążki z włókna szklanego, zwykle wystarczy 30 cm dla zapewnienia właściwego zamocowania. Następnie należy zebrać drążki w wiązki i oznaczyć na nich głębokość wpustu oraz wysokość izolatorów.

5. Za pomocą młota – w przypadku drążków drewnianych, lub stopki – w przypadku słupków z włókna szklanego, należy wprowadzić drążki jeden po drugim na ustaloną głębokość. Odstęp między drążkami ogrodzenia elektrycznego może dochodzić do 12 m, ale należy go zmniejszyć przy przejściu przez wgłębienia lub wzniesienia celem ograniczenia przestrzeni między dolnym przewodem a ziemią (przykład: 8 m). Wszystkie drążki powinny być osadzone prostopadle do podłoża; te znajdujące się na zboczu nie będą zatem stały pionowo, ale będą nachylone razem ze zboczem!

teren bez wgłębień – 12 m między drążkami
wgłębienia – 8 m między drążkami

Prawidłowe ustawienie słupków na pochyłym podłożu

6. W przypadku miękkiego gruntu ewentualne drążki z włókna szklanego umieszczone na wzniesieniach mogą, pod wpływem pionowego parcia w dół wywieranego przez przewód na drążek, zostać wepchnięte w ziemię. Można to skutecznie wyeliminować poprzez zastosowanie u podnóża drążka izolatora dopasowanego tuż nad ziemią, w którym umieścimy pręt ucięty na długość 20 cm.

Słupki zabezpieczone przed wepchnięciem w ziemię.

7. Izolatory należy zainstalować na drążkach, zwracając uwagę na to, aby dolny przewód pozostawał mniej więcej na tej samej wysokości.

8. Zamontować izolator IEF SUPER na słupie początkowym za pomocą węzła samozaciskającego lub klamry. Dopilnować, aby pracował on na ściskanie, a nie rozciąganie i ustawić go na wysokości przewidzianej dla najwyższego przewodu końcowej instalacji ogrodzenia elektrycznego.

a) Uciąć przewód na długość 1 m. Owinąć słup przewodem i utworzyć pętlę.

b) Uformować rączkę.

c) Okręcić 3 razy przewód i uciąć jego nadmiar.

d) Przeprowadzić drugi koniec przewodu przez IEF SUPER. Uformować nową rączkę. Okręcić 5 razy przewód i uciąć jego nadmiar. Pociągnąć IEF SUPER, aby wyrównać wiązanie i izolator.

9. Wprowadzić koniec przewodu ogrodzenia w izolator IEF SUPER, następnie uformować rączkę, aby ułatwić okręcenie przewodu 6 razy. Nie obcinać pozostającego kawałka przewodu, ponieważ przyda się on później do mostkowania elektrycznego.

a) Przeprowadzić przewód ogrodzenia przez izolator.

b) Uformować rączkę, aby wykonać splot 6 razy okręcając przewód. Nie obcinać przewodu, aby umożliwić jego przyszłe dogodne wykorzystanie do mostkowania elektrycznego.

10. Należy rozpocząć od instalacji górnego przewodu, aby uniknąć niepotrzebnego pomieszania z dolnymi przewodami. Odwinąć drut i przeprowadzić przewód przez odpowiedni izolator, na poziomie każdego drążka.

11. Dokończyć przebieg wzdłuż pierwszego odcinka poprzez wprowadzanie drutu w izolatory liniowe a następnie, w ostatniej fazie, zamocować drut do IEF SUPER na słupie końcowym.

12. Identycznie wykonać instalację górnego przewodu dla wszystkich kolejnych odcinków „początek/koniec” ogrodzenia elektrycznego. Pod koniec szpuli z drutem wykonać połączenie za pomocą złączki lub węzła ósemkowego, uważając, aby zachować odstęp co najmniej 1 m między połączeniem a słupkiem.

13. Zainstalować napinacze do naciągania przewodu jeden po drugim. Naprężenie mechaniczne, wywierane ze środka odcinka, rozkłada się dużo lepiej wzdłuż przewodu niż naprężenie wywierane z jego końca. Nie napinać bardziej niż to konieczne. Każde nadmierne naprężenie jest szkodliwe dla prawidłowego działania i trwałości przewodu.

a) Wyjąć blokadę z napinacza i ustawić napinacz w sposób pokazany na zdjęciu.

b) Włożyć uchwyt kierownicy w otwór napinacza. Napiąć do żądanego stopnia drut kręcąc kierownicą.

c) Zablokować jedno z ramion przekładając je przez drut. Włożyć blokadę.

d) Wyjąć kierownicę.

14. Następnie zainstalować dolne przewody ogrodzenia w sposób identyczny do górnych przewodów.

15. Dokonać różnych łączeń między poziomami ogrodzenia przy użyciu wolnych kawałków przewodu. Wkręcić izolatory bramowe ISOBAR w słupki i połączyć je z ogrodzeniem wolnymi końcami przewodów pozostałych po zainstalowaniu izolatorów IEF SUPER lub IEF (pkt 9). Założyć sprężynę z uchwytem do bramy przepędowej.

Sposób wykonania połączeń przy bramie

16. Instalacja bramy której otwarcie nie rozłącza ogrodzenia?

Wkręcić izolatory bramowe ISOBAR w słupki i połączyć je z ogrodzeniem wolnymi końcami przewodów, pozostawionych po instalacji na słupkach izolatorów IEF SUPER. Wykonać przepust pod bramą przewodem FISOL, najlepiej zakopać kabel pod ziemią. Połączyć FISOL z przewodem ogrodzenia. Założyć sprężynę bramową z uchwytem.

17. Podłączyć elektryzator do linii ogrodzenia elektrycznego. Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia elektryzatora przez piorun, zainstalować odgromnik między elektryzatorem a linią ogrodzenia.

Sposób instalacji odgromnika.

18. Zainstalować i podłączyć uziemienie do elektryzatora, przy zachowaniu odległości min. 10 metrów od uziemienia budynków mieszkalnych i gospodarczych.
Uziemienie stanowi konieczne przejście impulsu powrotnego; jego jakość może zmieniać się w czasie, w zależności od rodzaju terenu i warunków klimatycznych. Jeżeli warunki są niesprzyjające, to znaczy jest sucho i ziemia jest pozbawiona wilgotności, należy uziemienie instalować w postaci wielu drążków uziemiających, a nawet podłączać co kilkadziesiąt metrów do zainstalowanego na ogrodzeniu przewodu zerowego (uziemienia).

19. Aby sprawdzić prawidłowe działanie elektryzatora, przewodu, uziemienia i instalacji jako całości, trzeba wykonać kilka odpowiednich kontroli. Mierniki umożliwiają pomiar wartości napięcia i natężenia impulsu, a nawet kierunku w którym na linii ogrodzenia elektrycznego występują straty i upływy prądu.