Schowek

Ogrodzenia przeciw sarnom, jeleniom i danielom


1. Wstęp

Odpowiednio zainstalowane ogrodzenie elektryczne jest najbardziej skutecznym rozwiązaniem stosowanym do zabezpieczania upraw przed zwierzyną leśną. Może być stosowane do ochrony upraw, sadów, szkółek leśnych, aby wyeliminować szkody łowieckie.

2. Elektryzator

Dzikie zwierzęta wymagają użycia większego zapasu mocy niż zwierzęta udomowione, ponieważ ich sierść i gruba skóra stanowi szczególny rodzaj izolacji.

Do ogrodzeń służących jako zabezpieczenie przed sarnami, jeleniami i danielami zalecane są elektryzatory o energii impulsu co najmniej 4J. Do takich elektryzatorów należą:

3. Ogrodzenie

Do budowy ogrodzenia najlepiej użyć słupków drewnianych, wzmocnionych w narożnikach ogrodzenia. Koniecznie należy stosować odpowiednie izolatory. Minimum w przypadku ogrodzenia dla jeleni, saren i danieli to dwa przewody umieszczone na wysokości 50 i 100 cm. Zalecamy jednak przewody poprowadzić w 5 liniach przewodzących, na wysokościach 150, 125, 100, 75, 50 cm. Przedostatni przewód od góry powinien być w takim wypadku uziemiony.

Ogrodzenie przeciw sarnom, jeleniom i danielom

Do konstrukcji ogrodzenia powinno używać się drutu o średnicy 2 mm. Drut ocynkowany gwarantuje trwałość i odporność linii przewodzących na warunki atmosferyczne. Bardzo dobre efekty daje także stosowanie plecionek, które są trwalsze i lepiej widoczne dla zwierząt. Kiedy zwierzę zetknie się z przewodnikiem i dozna wstrząsu elektrycznego, natychmiast skojarzy to z przewodami, których właśnie dotknęło.

Przewody po instalacji należy naciągnąć, tak aby nie dotykały roślinności czy ziemi. Można do tego celu użyć kierownicy i napinacza do drutu dostępnego w naszej ofercie.

Drut kolczasty


Uwaga: W przypadku braku prądu, drut kolczasty może pełnić dodatkową barierę dla dzików, jeleni, saren lub danieli. W przypadku dodatkowego grodzenia drutem kolczastym, nie może on być podłączony do elektryzatora, lub stykać się z linią przewodzącą impulsy.

4. Uziemienie

Uziemienie jest bardzo ważną częścią obwodu, która pozwala na powrót impulsów przechodzących przez zwierzę podczas zetknięcia z przewodem. Kiedy zwierzę dotknie ogrodzenia, impuls „dostępny” w tym punkcie przejdzie przez zwierzę, ziemię oraz uziemienie, zamykając w ten sposób swoją drogę powrotną do elektryzatora. Uziom należy podłączać zawsze do odpowiedniego zacisku elektryzatora. Przy stosowaniu elektryzatorów o sile impulsu powyżej 4J zaleca się stosowanie dodatkowych uziomów, aby zwiększyć skuteczność odbierania impulsów.
W okresach suszy skuteczność krótkich uziomów spada, najlepiej instalować więc uziomy o długości około 1 m.

ochrona upraw


5. Wpływ przyrostu roślinności na spadek skuteczności instalacji

Teren pod i w pobliżu linii ogrodzenia należy utrzymywać w czystości. Roślinność dotykająca  linii ogrodzenia powoduje upływy prądu, a tym samym obniża skuteczność ogrodzenia . Mocne elektryzatory o sile impulsu powyżej 6 J powodują wypalanie drobnej roślinności pod ogrodzeniem, jednak nie „poradzą sobie” z krzakami czy gałęziami drzew.