Schowek

Ogrodzenia przeciw dzikom


Skuteczność pastucha elektrycznego jako zabezpieczenia przed dzikami

Dziki to bardzo silne zwierzęta. Ich sierść doskonale chroni skórę przed urazami i stanowi skuteczną warstwę izolacji. Podczas projektowania ogrodzenia elektrycznego, które ma chronić uprawy przed dzikami, trzeba zatem brać pod uwagę te specyficzne warunki wynikające z anatomii i typowych zachowań tego gatunku. Przekłada się to na konieczność zastosowania solidnych słupków ogrodzeniowych i gęstych segmentów przewodów elektrycznych, które muszą wytrzymać nacisk napierającego zwierzęcia i skutecznie przewodzić prąd o odpowiednio wysokim napięciu, aby je odstraszyć.

Pastuch elektryczny na watahę dzików

Projektując ogrodzenie elektryczne jako zabezpieczenie przed wtargnięciem dzików, warto rozważyć gęstsze rozstawienie słupków. Dwie linie solidnych przewodów to podstawa, jednak specjaliści od projektowania i modernizacji elektrycznych pastuchów na dziki zdecydowanie rekomendują montaż trzech. Dzięki ustawieniu słupków bliżej siebie ogrodzenie staje się mocniejsze. Jednocześnie jest skuteczniejsze zarówno w przypadku ataku masywnych osobników dorosłych, jak i podczas prób prześlizgnięcia się młodych. To ważne, ponieważ inaczej dorosłe osobniki mogą usiłować pospieszyć im na ratunek. Dlatego dobre zabezpieczenie dolnej części ogrodzenia elektrycznego na dziki sprzyja skutecznemu odstraszaniu całej watahy.

Zasilanie pastucha na dziki

Podczas projektowania ogrodzenia do zabezpieczenia upraw przed wejściem na nie watahy dzików może okazać się, że w miejscu, w którym najlepszym rozwiązaniem byłoby postawienie elektrycznego pastucha na dziki, brakuje dostępu do zasilania sieciowego. W takim przypadku można rozważyć na przykład instalację zasilania bateryjnego. To doskonałe rozwiązanie, które można zastosować dosłownie wszędzie. W ofercie naszej firmy dostępne są wydajne systemy solarne do ładowania akumulatorów zasilających elektryzator pastucha elektrycznego. Dzięki temu pastuch może stanowić autonomiczny układ, który praktycznie nie wymaga ingerencji ze strony właściciela.


1. Wstęp

Odpowiednio zainstalowane ogrodzenie elektryczne jest najbardziej skutecznym rozwiązaniem stosowanym do zabezpieczania upraw przed zwierzyną leśną. Może być stosowane do ochrony upraw, sadów, szkółek leśnych, aby wyeliminować szkody łowieckie.

Dziki w poszukiwaniu pożywienia plądrują i niszczą często olbrzymie powierzchnie ziemniaków, kukurydzy czy innych upraw. Poczynione w ten sposób straty zwykle są nie do odrobienia.

Ogrodzenie przeciw dzikom

2. Elektryzator

Dzikie zwierzęta wymagają użycia większego zapasu mocy niż zwierzęta udomowione, ponieważ ich sierść i gruba skóra stanowi szczególny rodzaj izolacji.

Do zasilania ogrodzeń służących jako zabezpieczenia przed dzikami zalecane są elektryzatory o energii impulsu co najmniej 4J. Do takich elektryzatorów należą:

3. Ogrodzenie

Konstrukcja ogrodzenia dla dzików powinna być mocna i stabilna. Do budowy ogrodzenia najlepiej użyć słupków drewnianych, dodatkowo wzmocnionych w narożnikach ogrodzenia. W linii ogrodzenia zamiast słupków drewnianych można użyć także słupków z włókna szklanego.
Koniecznie należy stosować odpowiednie izolatory. Przewody można poprowadzić w dwóch lub trzech liniach przewodzących.
W przypadku dwóch linii należy je poprowadzić na wysokości 50 i 25 cm, w przypadku trzech na wysokości 75, 45 i 25 cm. 

Ogrodzenie przeciw dzikom


Do konstrukcji ogrodzenia powinno używać się drutu o średnicy 2 mm. Drut ocynkowany gwarantuje trwałość i odporność linii przewodzących na warunki atmosferyczne. Bardzo dobre efekty daje także stosowanie plecionek, które są trwalsze i lepiej widoczne dla zwierząt. Kiedy zwierzę zetknie się z przewodnikiem i dozna wstrząsu elektrycznego, natychmiast skojarzy to z przewodami, których właśnie dotknęło.

Przewody po instalacji należy naciągnąć, tak aby nie dotykały roślinności czy ziemi. Można do tego celu użyć kierownicy i napinacza do drutu dostępnego w naszej ofercie.

Drut kolczasty


Uwaga: W przypadku braku prądu, drut kolczasty może pełnić dodatkową barierę dla dzików, jeleni, saren lub danieli. W przypadku dodatkowego grodzenia drutem kolczastym, nie może on być podłączony do elektryzatora, lub stykać się z linią przewodzącą impulsy.

4. Uziemienie

Uziemienie jest bardzo ważną częścią obwodu, która pozwala na powrót impulsów przechodzących przez zwierzę podczas zetknięcia z przewodem. Kiedy zwierzę dotknie ogrodzenia, impuls „dostępny” w tym punkcie przejdzie przez zwierzę, ziemię oraz uziemienie, zamykając w ten sposób swoją drogę powrotną do elektryzatora. Uziom należy podłączać zawsze do odpowiedniego zacisku elektryzatora. Przy stosowaniu elektryzatorów o sile impulsu powyżej 4J zaleca się stosowanie dodatkowych uziomów, aby zwiększyć skuteczność odbierania impulsów.
W okresach suszy skuteczność krótkich uziomów spada, najlepiej instalować więc uziomy o długości około 1 m.

ochrona upraw


5. Wpływ przyrostu roślinności na spadek skuteczności instalacji

Teren pod i w pobliżu linii ogrodzenia należy utrzymywać w czystości. Roślinność dotykająca  linii ogrodzenia powoduje upływy prądu, a tym samym obniża skuteczność ogrodzenia . Mocne elektryzatory o sile impulsu powyżej 6 J powodują wypalanie drobnej roślinności pod ogrodzeniem, jednak nie „poradzą sobie” z krzakami czy gałęziami drzew.