Schowek

DOTACJE UE

W styczniu 2005 roku zrealizowaliśmy projekt zatytułowany „Zwiększenie konkurencyjności i wzrost potencjału innowacyjnego firmy POMELAC poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii: systemów informatycznych, sprzętu komputerowego oraz maszyn produkcyjnych” współfinansowany z programu PHARE 2002 Sektorowy Programu Rozwoju MŚP i Innowacji Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych.

W marcu 2006 zakończyliśmy realizację projektu “Modernizacja linii produkcyjnej w celu zwiększenia konkurencyjności spółki POMELAC” współfinansowanego ze środków UE sektorowego programu operacyjnego - Działanie 2.3: Wzrost Konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje.

Dotacje

Dotacje